مازني هآ=)

ديشب اقاي جامانده يه پستي گذاشته بود توش لهجه مازني بودُ اينا:)))

يادِ رقصاشون افتادم. بعد عروسي ايكه اين شهربور رفتيم هي ميخواستم بيام تعريف كنم وقت نميشد!

ما چن تا از فاميلامون مازني ان. بعد عروسيِ پسرداييم بود. من برا اولين بار رقصِ مازنيا رو ديدم. بعد عروسي رفتيم دمِ درِ خونه دوماد. يه دور هم اونجا بزن برقص داشتيم=) قبلش مختلط نبود تازه اخر شبي مختلط شد. بگذريم ازين. اينا آهنگِ مازني گذاشتن!

ببين يني همه مردامون ريختن وسط=))) يجووري ميرقصيدن زمين داش ميلرزيد. بي اغراق:)))) منم ازينور غش كرده بودم از خنده=) نميدونم رقص مازنيا رو ديدي يا نه. ولي لعنتي خيلي پرجنب و جوشه! :))) و خيلي هم شاد! مهدي وايساده بود كنارم. ميگف اون مَرده رو ميبيني بيشتر از همه ميپره و فلان؟؟'اون رقاص ترينشونه=) يني هرچي بيشتر پاهاتُ بالا ببري بكوبي رقاص تري=) 

خيلي خوب بود :)) نزديك ترين فاميل مازني مون هم كه دامادِ خالم بود! اوشون بشدت ادم خجالتي و مودبيه. و بشدت خونگرم^^ ديد همشهرياش همه وسطن. يهو چشم چرخونديم ديديم با همون حالت رقص دويد اومد وسط=) از همه هم بهتر رفت انصافا.  الان دلم واقعا سوخت كه چرا فيلم نگرفتم اون موقع؟:(  :)))) بهترين شبِ شهريوريم بود. و واقعا دمِ مازندراني هاي عزيزِ كشور گرم. توو خونگرمي بعدِ كُردآ و خب تعصب خودم روتركا:دي مازندرانيا همتا  ندارن=) ❤️ چه خوبه كه انقد قوميتاي شيرينُ متعدد هس تو كشورمون . اينم از معدود فوايدِ ايراني بودن. 


منبع این نوشته : منبع
مازني